1. türkçenin herhangi bir lehçe veya şivesini konuşan toplulukların yaşadığı coğrafya.