1. türkiye insanı için çok şey yapmış, lepra çalışmalarıyla tanıdığımız, 2009 yılında kaybettiğimiz hekim.

    kendisi lepra muayenesi yaparken eldiven kullanmadığından bahseder "hekim olmak" adlı söyleşi kitabında. böylece hasta olmayanlar hasta olanlara "insan" muamelesi yapıyor ve hasta da sosyal dışlanmışlıktan kurtuluyor. hekimlik ve sağlık politikaları ile ilgili düşünceleri tıp fakültelerinde ders olarak okutulabilir kanımca.

    ayrıca: (bkz: stigmatizasyon)
    (bkz: hekim olmak)