1. tüik verilerine göre binde 6 oranında bir artış ile sığır sayımız 14 milyonu bulmuş. koyun sayısı ise %1.7 oranında azalmış. şimdi iki seçenek var; talep, dana etine olduğunu için ithal anguslara rağmen büyük baş hayvan sayının artması sevindirici. diğer taraftan koyun tarafında bir açık olduğu aşikar. 70-80 milyonluk ülkede et tüketimi, almanya ingiltere gibi ülkelerin çok gerisinde. hamurişine gelince parmaklarını yiyen yığınlar yarattık.
  2. türkiye metrekareye düşen yağış miktarı olarak küçükbaş hayvancılığa daha uygun bir ülke olduğundan "büyükbaş artarsa bu danalar, inekler, düveler, boğalar ne yiyecekler? yine mi dışardan bu hayvanlar yesin diye ot, saman vs. mi ithal edilecek?" diye sorduğum ve sorguladığım önermedir.
  3. hangi büyükbaşlar?
    etinden, sütünden faydalandığımız masum canlılar mı yoksa bizim etimizden sütümüzden beslenen hayvan oğlu hayvanlar mı?