1. ortaçağ’da kağıt daha olmadığı için kitap, terbiye edilmiş hayvan derileri üzerine yahut mısırlılarda görüldüğü gibi papirüs üzerine elle yazmak yoluyla kölelere yaptırılırdı. bu şekilde kitap yazmak uzun bir vakit aldığı için ücreti oldukça yüksekti. avrupa’da 15. asra kadar bu şekilde devam etti. vakit içinde halkın kitaplardan istifade etme istediği arttı. kitabın bugünkü düzeyine erişmesi ancak matbaanın buluşuyla başladı. 10. yy’da tahta üzerine oyulmuş resim ve yazıları ipek üzerine basarak çoğaltma tekniğini ilk bulanlar çinliler oldu. 1161 senesinde pekin’de çin pao isminde ipek üzerine yazılan bir gazete yayınlamaya başladılar. giderek koreliler ve avrupalılar da baskı tekniğini öğrendiler. eldeki en eski matbu kitap 868 tarihlidir ve sutra elması adında bir budist dua kitabıdır: http://i.imgur.com/ieNN8oH.jpg

  almanya’nın maintz şehrinde dökmecilik yapan joann gutenberg 1436 senesinde pratik bir baskı makinesi buluş etti. gutenberg matbaanın kurucusu olarak kabul edilir. bu matbaa makinesi ile dünyada öncelikle bir şiir kitabı, bir takvim ve latince bir dil bilgisi kitabı basılarak, çağdaş yayın hayatına başlandı.


  evet, türkiye'de genel bilinen ilk matbaa ibrahim müteferrika tarafından 1727'de açıldığı yönünde. aksine, osmanlı imparatorluğu’nda ilk matbaa, ispanya'dan –yahudi aleyhtarlığının artışı nedeniyle– göç eden yahudiler tarafından 1493-95 yılında istanbul’da açılmıştır. bu girişimi, selanik, edirne, izmir gibi şehirlerde de birçok matbaanın açılışı takip etmiş. ibranice, yunanca, ispanyolca ve latince basılan eserlerde dini konular ağırlık taşımıştır. yahudilerden sonra 1567’de ermeniler, 1627 yılında ise rumlar ilk matbaalarını istanbul'da açmışlardır. osmanlı devleti, azınlıkların açmış oldukları matbaaları –bu işin yapılmasını engelleyici bir ferman olmamasına rağmen- zaman zaman kapatmıştır. bunun nedeni, yahudi ve hıristiyan cemaatlerinin din işlerindeki anlaşmazlıklarının yayılmasını önlemekti, zira her bir cemaat kendi propagandasını yapmak amacıyla dini kitapları kullanmaktaydı.

  1927 yılında ibrahim müteferrika matbaayı kurarken yalnız değildi, bir de ortağı vardır. bu kişi paris’e osmanlı büyükelçisi olarak giden çelebi mehmet efendi'nin oğlu mehmet sait efendi'dir. müteferrika matbaasında basılan ilk kitap olan ''vankulu lügati'' için buyrun: http://i.imgur.com/wi3ao6v.jpg (500 adet basılmıştı)

  ibrahim müteferrika kurduğu matbaasında ömrü boyunca toplam 17 ayrı kitap basmıştır:

  kitab-ı lügat-ı vankulu (sihah el-cevheri), 2 cilt halinde,
  1729 tuhfet-ül kibar fi esfar el-bihar,
  1729tarih-i seyyah,
  1729 tarih-i hind-i garbi,
  1730 tarih-i timur gürgan,
  1730 tarih-i mısr-i kadim ve mısr-i cedid,
  1730 gülşen-i hülefa,
  1730 grammaire turque,
  1730 usul el-hikem fi nizam el-ümem,
  1732 fiyuzat-ı mıknatısiye,
  1732 cihan-nüma,
  1732 takvim el-tevarih,
  1733 kitab-ı tarih-i naima, 2 cilt halinde,
  1734 tarih-i raşid, 3 cilt halinde,
  1735 tarih-i çelebizade,
  1741 ahval-i gazavat der diyar-ı bosna,
  1741 kitab-ı lisan el-acem el müsemma bi-ferheng-i şuuri, 2 cilt halinde,

  1742 yılında toplamda basılan 9700 kitaptan sadece 6724'ü (yani %70) satılmıştı.


  1833 yılında ülkede 54 matbaa (15’i litografi), 1948 yılında 509 matbaa ve 1983 yılında 3537 matbaa bulunmaktaydı. 1907 yılında ise bu rakam 6000 civarındaydı.1727'de ilk türk matbaa kuruluşundan, 1928 yılında latin harflerinin kabulüne kadar geçen sürede yalnızca 20000 eser basılmıştır. buna karşılık bu tarihten sonraki 50 yılda basılı eser sayısı 200000'i aşmıştır. uluslararası yayıncılar birliği (ıpa) 2014 verilerine göre türkiye dünyanın en büyük 12'nci yayıncılık sektörü ve üretilen yeni kitap çeşidinde 11'inci sırada yer alıyor.

  2014 yılında üretilen kitap sayısı; 561.103.770'dir, ve kişi başına düşen kitap sayısı sadece 7,3 idi.

  2014 yılı kitap türlerine göre üretim:

  eğitim kitapları %71
  yetişkin kurgu dış %11
  inanç %9 çocuk
  ilk-gençlik % 5
  yetişkin- kurgu %3
  akademik yayın %1'dir.

  halen yurdumuzda 95 kişiye bir kahvehane, 65.000 kişiye bir kütüphane düşüyor. japonya’da toplumun yüzde 14′ü, amerika’da yüzde 12′si, ingiltere ve fransa’da yüzde 21′i düzenli kitap okurken, türkiye’de yalnızca ''on binde 1'' kişi kitap okuyor.

  ve son olarak romalı şair ovidius’un dediği gibi, ''yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen uluslar yıkılmaya mahkumdur''.