• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
Yazar Özgür Şen
türkiye'de laiklik ve sol - özgür şen
solun dine bakışı ateizme indirgenebilir mi? sol siyaset dine nasıl yaklaşmalı? sol ile müslümanlığın arasında uzlaşmaz bir çelişki mi var?

laik bir ülkede devlet din işlerinde nerede durur, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması mümkün müdür? cumhuriyet, varlığını laiklik olmadan sürdürebilir mi?

türkiye ne kadar laik, 1923 cumhuriyeti ne ölçüde ilericiydi? akp laikliği tek başına mı yıktı? halifelik tartışmaları neden alevlendi?

bu sorulara yanıt veren sol, cumhuriyet'in tarihini laiklik ekseninde yeniden okurken laiklik bayrağını düştüğü yerden kaldırmaya hazırlanıyor. düştüğü yere tekrar dikmek için değil, bambaşka bir sınıfsal zeminde, en ileri noktada, laikliği yeniden inşa etmek için...
  1. 1908 ve sonrası türkiye'sindeki dinselliği ve laikliğin bu dinselleşmeden nasıl etkilendiğini, bu etkideki gerici ve liberal cenahı da ele alan dili sade ve akıcı kitap. yazılama yayın evinden çıkmıştır.

    "liberal görüşün açmazı, devletin dine müdahale etmediği her koşulda dinin toplumsal ilişkileri yönlendirerek dolaylı ya da doğrudan siyasete müdahale edeceğini bilinçli bir şekilde atlamasıdır. liberal görüş bir tarafın müdahalesini engellerken, diğer tarafın müdahalesinin önünü açarak kendisiyle de çelişkiye düşer."