1. üstünde yaşayanlardan,onların fikirlerinden,rejimden ve atatürk ilkelerinden ibarettir.
  2. twitterı açıp kapatmakla eşdeğerdir.