1. çocuk gelinler sorunu var, konuşmamız gerek

  pedofiliyi içselleştirmişiz,

  berdel sorunu var konuşmamız gerek

  töre cinayeti var, kan davası var, konuşmamız gerek

  ensest var, akraba evliliği var konuşmamız gerek

  taciz ve tecavüz sorunumuz var, konuşmamız gerek

  kadına dayak var, konuşmamız gerek

  kadın cinayetleri var, konuşmamız gerek

  gelir adaletsizliği var, konuşmamız gerek

  toplumun en küçük biriminden en büyük birimine baskıcı, otoriter ve uzlaşmazız, konuşmamız gerek

  sosyal adalet sorunumuz var, konuşmamız gerek

  faşizm ve etnik faşizm sorunumuz var, konuşmamız gerek

  insanlarımızın boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, stres atacakları hobileri yok, aptal bir tv ye aptal bir basına mahkumuz konuşmamız gerek

  yüksek vergi oranlarımız var, konuşmamız gerek

  sosyal güvenlik sorunumuz var, konuşmamız gerek

  inançlara ve inançsızlığa saygıyı kıçımızdan anlıyoruz, konuşmamız gerek

  mezhep problemlerimiz var konuşmamız gerek

  aramızda antilaikler var, konuşmamız gerek

  cahiliz, çok ciddi eğitim sorunlarımız var, konuşmamız gerek

  işsizlik çığ gibi büyüyor, sayıları git gide artan milyonlarca üniversite mezunu işsiz var konuşmamız gerek

  aile içi demokrasi kavramından haberdar değiliz, konuşmamız gerek

  merhamet sorunumuz var, teröristi baş tacı ediyor soğuktan donan bebeklere üzülmüyoruz, konuşmamız gerek

  sanat bize çok uzak, yaklaşmamız, konuşmamız gerek

  irtica önümüzde dağ gibi duruyor, konuşmamız gerek

  hırsızlığı erdem bilir olduk, konuşmamız gerek

  kitap okumuyoruz, okumamız, konuşmamız gerek

  boktan törelerimiz var, konuşmamız gerek

  düşünmeye bile üşeniyoruz, konuşmamız gerek

  yapılan tüm haksızlıklar karşısında susuyoruz, konuşmamız gerek

  tarım politikamız yerlerde, bu konuda da primitif düşünüyoruz, konuşmamız gerek

  kanaat sahibi aydın yetiştiremiyoruz, bu her görüş için geçerli, solundan tut, dindar kesimine kadar, dava adamı haline gelmiş çıkarlarından uzak, fikir sahibi insanlar yetiştiremiyoruz, konuşmamız gerek

  toplumsal olarak sorunları şiddete başvurarak hallediyoruz, konuşmamız gerek

  üretemiyoruz. fabrikalar değil avmler açılıyor artık dört bir yanımıza, üretmek bir yana direkt tüketiyoruz, konuşmamız gerek

  belli bir gayemiz, hedefimiz yok, yol haritamız yok, başa kim geçerse onun haritası ülke haritası, onun politik hareketleri ülke politikası olduğundan bir adım öteye geçemiyoruz işte. her gelen sil baştan bir şeyler yapacağına genel ve belli hedefleri olan bir ülke politikamız, görüşümüz olsa bu durumda olmazdık, konuşmamız gerek

  vatandaşlık haklarımızı bilmiyoruz, konuşmamız gerek

  gelir adaletsizliğinden doğan bir sınıf sorunumuz var, kast sisteminden beter haldeyiz, konuşmamız gerek

  sıraya geçmeyi dahi bilmiyoruz, kurallara uymamakla gurur duyuyoruz, konuşmamız gerek

  arada kalmışız. ne tarafa döneceğimizi bilemiyoruz. batı çok batı, doğu da çok doğu, konuşmamız gerek

  kimileri lüksün dibine vurmuşken kimilerinin köyüne daha yeni su gidiyor hep bir karmaşa, sınıflar arası uçurum vs vs.. konuşmamız gerek

  anayasamız problemlerle dolu… çoğu demokraside anayasa bile yok, kamu vicdanı var konuşmamız gerek

  magazine çok düşkünüz, mal mıyız neyiz… konuşmamız gerek

  zeki insanlar doktor, mühendis avukat falan oluyor… siyasi bilimlere ve eğitim bilimlerine lazım böyle adamlar memleketin adam olması için konuşmamız gerek

  siyasal islam tehlikeli bir çizgiye geldi, konuşmamız gerek

  bireysel silahlanma ileri düzeyde toplum bu kadar gerilmişken çok tehlikeli, konuşmamız gerek

  hemen hemen hepimiz çok fakiriz, birileri ise çok zengin, konuşmamız gerek

  spor bazen gerçeklerin üzerini kapatmak için kullanılıyor, izin vermemek lazım, konuşmamız gerek

  feodal derebeylerimiz var, aşiretler var, konuşmamız gerek

  nüfusumuz giderek yaşlanıyor, ülkenin demografik yapısı bozuluyor, iktidar belli bölgeye kayacak, konuşmamız gerek

  hukuksuzluk ve adaletsizlik kol geziyor, haklının değil güçlünün hukuku var konuşmamız lazım

  ulusal olarak başarılı olduğumuzu iddia edebileceğimizi hemen hemen hiçbirşey yok, konuşmamız gerek

  sporcu ahlakı konusunda da yerlerdeyiz, dopingliyiz, konuşmamız gerek

  devlet yok olurken mal gibi izliyoruz, konuşmamız gerek

  yasalarımız problemlerin çözümlerini net biçimde koyamıyorlar, yuvarlaklar konuşmamız gerek

  ahlaksızız, yasalara yardımcı olmuyor, bireysel düşünüyoruz, konuşmamız gerek

  kadın erkek ilişkimiz sorunlu, yapmacık, sevgiye dayalı değil… var olduğunu sandığımız sadakat dahi yok, konuşmamız gerek

  değer üretemiyoruz, konuşmamız gerek

  tarihsel kimlik orgazmımız var, derhal vazgeçmemiz gerek, konuşmamız gerek

  enerjide dışa bağımlıyız, uzun yıllar iktidarda olanlar çözemedi sorunu, konuşmamız gerek

  rüşvet ve yolsuzluk sorunumuz var, konuşmamız gerek

  idari olarak da dışa bağımlıyız, kamuoyu algımız her daim birileri tarafından oluşturuluyor, konuşmamız gerek

  çevre katiliyiz, konuşmamız gerek

  kamu malına saygılı değiliz, vandalız, tahripçiyiz, konuşmamız
  gerek

  tüketimde modernleşebilmişiz, üretimde modernlikle ilgili sorunlarımız var, konuşmamız gerek

  parti içi demokrasi sorunumuz var, konuşmamız gerek

  parlamento toplumu sınıfsal anlamda temsil etmiyor, konuşmamız gerek

  nobelde, olimpiyatlarda, dünya kupalarında, edebiyatta, sanatta, bilimde, teknolojide hemen hemen hiçbir uluslararası alanda yokuz, konuşmamız gerek

  medya… o….ç….. konuşmamız gerek

  zaman zaman farklı etnik yapılara, azınlıklara çok acımasız olabiliyoruz, konuşmamız gerek

  yüzyıllar boyu liderler tarafından idare edildiğimizden ideoloji değil lider toplumuyuz, liderler gidince siyasi çizgimiz değişiyor, yanar döneriz, konuşmamız gerek

  rönesansımızı reformumuzu bir türlü gerçekleştiremedik, konuşmamız gerekiyor

  dini sosyal siyasi ve ekonomik alanda bir baskı unsuru olarak görüyor, kabul ve tasdik ediyoruz, bu böyle olmaz, konuşmamız gerek

  ciddi bir ahlak çöküntüsü yaşıyoruz, konuşmamız gerek

  toplumsal hafızamız çok zayıf yapılanı, yaşananı hemen unutuyoruz, konuşmamız gerek

  dün öcalanı ülkesinden sınırdışı etti de bize vermedi diye italyan arabalarını yakıyorduk, bugün artık öcalan “imralı” oldu, bir siyasi taraf oldu… her ikisi de yanlıştı, konuşmamız gerek

  en zenginimizden en fakirimize hepimizin gelecek kaygısı var, devlete güvenmiyoruz, konuşmamız gerek

  vergi adaletsizliği var, esnaf ve işveren vergi vermiyor, asgari ücretli vergi vermiyor… verginin çoğu eğitimli ve bordrolu çalışandan alınıyor… ama ülkeyi vergi vermeyenlerin seçtiği adamlar yönetiyor, konuşmamız gerek

  bakmayın imf’ye olan borcumuzun bittiğine, dünya bankasına olan dış borcumuz çığ gibi büyüyor, konuşmamız gerek

  kaçak enerji kullananlar var, daha doğrusu bazı etnik yapıdakiler komple kaçak kullanıyor konuşmamız gerek

  cami / üniversite-okul oranı uçmuş durumda konuşmamız gerek

  derin devlet kültürümüz çok gayrıahlaki işliyor, konuşmamız gerek

  cahilliği, boş konuşmayı erdem olarak görüyoruz, konuşmamız gerek

  birinin ne söylediğine değil, kimin nasıl söylediğine bakıyoruz, çok bağıranı seviyoruz konuşmamız gerek

  muhafazakar bir orta sınıfımız var… muhafazakardan kasıt dindar değil, statükocu… konuşmamız gerek

  korkunç bir trafik sorunumuz var, konuşmamız gerek

  hiçbirimiz dinimizi bilmiyoruz, inandığımızı sandığımız kitabı bir kere bile okuyup anlamadık, konuşmamız gerek

  sınav sistemlerimiz saçmalıklarla dolu, konuşmamız gerek

  militarist bir yapıda zorunlu askerlik gibi saçma bir şeyle uğraşıyoruz, konuşmamız gerek

  bölgesel gelişmişlik problemlerimiz var, istanbul başka, siirt başka, konuşmamız gerek

  plansızız,tembeliz tembel… hepimiz tembeliz, sırtımızda kırbaç olmadan verimli değiliz konuşmamız gerek

  kapitalistler istedi diye köyden kente göçü destekledik, şimdi binlerce sorunumuz var, konuşmamız gerek

  tüm meslek dallarında meslek etiği problemlerimiz var, konuşmamız gerek

  suç oranı artıyor, konuşmamız gerek

  insanlar kesinlikle özgür düşünemiyor, ifade özgürlüğünden bahsetmiyorum… düşüncelerimiz, kafalarımızın içindekiler bile özgür değil, konuşmamız gerek

  halk aynı anda hem dürüst hem zeki olmalı… bizde ikisi de yok, ikisi birden asla yok, konuşmamız gerek

  hoşgörümüzü yitirdik, empati de kuramıyoruz konuşmamız gerek

  gelişmek için fırsat yaratabilecek gücümüz var ama kullanmıyoruz, konuşmamız gerek

  mühendislik bilimine gereken önemi vermiyoruz, kalitesizler, mühendislik çok önemlidir, konuşmamız gerek

  bütün sorunlarımızı bilmemize rağmen, çözümü kendimizde değil, başka bir yerde, bir liderde arıyoruz, konuşmak gerek

  hayatımız otorite figürleri ile dolu, sevgi toplumu değil korku toplumuyuz, babadan, abiden, kocadan, polisden, askerden, hakimden, şefden, müdürden, patrondan, validen, bakandan, başbakandan hep, herkesden korkuyoruz, konuşmamız gerek

  allah’a inanıyor gibi görünüyoruz ancak daha çok, ondan korkuyoruz, allah’tan korkmak yanlış, allah sevilir… hemen hemen hiçbirimiz onu sevmiyor, ondan korkuyoruz. bu da tıpkı diğer otorite korkuları gibi baskı ortadan kalktığında doğru olmayanı yapmak şeklinde dışa vuruyor… konuşmamız gerek

  sonuna kadar okuduysan, çok teşekkür ederim…...
 2. bazı etnik veya siyasi gruplar üzerine yapıştırılan yaftalar...
 3. örgütlenmenin yasak olduğu, engellendiği ve hoş karşılanmadığı bir toplumda yaşıyoruz. sadece devletin veya zaten muktedir olanların örgütlenmesine izin var. patronlar örgütlenebilir ama işçiler örgütlenemez, hem engel olunur hem de hoş karşılanmaz.

  devlet kürtleri öldürüyor. hükümet(ler) kürtlerin silahlanmasından ve terör eylemleri yapmasından faydalanıyor. kürt olmayanlar "terörist" diye buna göz yumuyor, görmezden geliyor. başka başka eşitsizliklerle tarif edilebilecek çatışmalar kürt-türk çatışmasına dönüşüyor hızla. yüzyılın başında kürtleşenlerle türkleşenlerin ermenileşenleri öldürdüğü, fırsat buldukça da alevilerin öldürüldüğü bir toplumda şimdi de kürtlerin öldürülmesi çok acayibimize gitmiyor. sonuçta, nefretin toplumun kurucu duygusu haline geldiği bir toplumda yaşıyoruz. sadece nefrete örgütleniyoruz.
 4. ülkenin dört bir yanında bombalar patlıyor. yüzlerce insan ölüyor, öldürülüyor. bir insanın canı bir padişah koltuğundan daha değersizse eğer o koltuğun bacaklarını nasıl kırmamız gerektiğini konuşmalıyız.
  sarp
 5. sorunların sürekli konuşulup bir türlü çözüme kavuşturulamaması sorunu
  yalan
 6. tek bir cozum yolu olan sorunlar zinciridir
  (bkz: eğitim)
  (bkz: beyaz zambaklar ülkesinde)

  burada ki egitimden kasit cocuklara latin alfabesi ogretip tekke ve zaviyeleri kapatarak bir halkin kafa yapisini saglamlastirmaya calismak degil tabi ki.
 7. konuşulması değil çözülmesi gerekilen sorunlar. yıllardır konuşuyoruz icraat yok ortada!
  psk34
 8. öncelikle temel insan haklarını kavramalıyız.
 9. eğitim hiç bi şekilde çözüm olmuyor, çünkü ezberci sistem bişey öğretmiyor böceği, ağacı,saygıyı - sevgiyi kitaptan ezberletmek dışında bişey yapmıyorlar .

  ve aileler kendi inandıkları kendi taraftarı oldukları şeyi kendi çocuklarına empoze ederek o çocuklara sorgulama bilincini yerleştirmiyorlar .

  eğer ülkenin sorunları bu kadar çoksa insanımızın sorgulamaması ve düşünmeden hareket etmesi
  kim söylemişti hatırlamıyorum ama bi laf vardı"insanlar eskiden putlara tapıyordu şimdi paraya" tarzında eksik olabilr .
  jedi7
 10. iç göç

  bölgesel kalkınma

  etik değerler