• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
Yazar Kemal Okuyan
türkiye solunun yurtseverlik sınavı - kemal okuyan
"ayakları yerden kesilip emperyal özlemlerle yanıp tutuşan bir siyasi iktidar da, işbirlikçiliği kafasını dahi kaldıramayacak
kadar genetik bir sorun haline gelen, korkak bir devlet de aynı yurtsever duruşu gerektirir: ülkelerarası eşitsizliklere
tahammül edemeyiz; insanlık sınırlardan, devletlerden tamamen kurtuluncaya kadar ulusal egemenliğimizi savunur, bunun biricik koşulunun işçi sınıfının iktidarı olduğunu düşünürüz; kendi ülkemizin başka ülkelere dönük hegemonik yaklaşımlarına, militarist pratiklerine, uluslararası hukuku hiçe sayan ve başka ülkelerin içişlerine müdahale eden politikalarına karşı dururuz."
  1. devrimci mücadele yurtsever olmanın gerekliliğini ve tarihteki deneyimlerin yurtseverlik konusuna marksist bir bakış. lenin ve marx'ın dönemin şartlarında yurtseverliğe bakışlarının 19. yy sosyal demokratlarının etkisi vurgulanmış. yurtseverlik dışında, sosyal demokrasinin 2. enternasyonaldeki kopuştan günümüze kadar olan çizgisini ve güncel politikalarını görmek için başarılı bir çalışma.