1. iki yakın akraba olan türlerin çiftleşmesi ile oluşur. doğan birey genelde kısırdır. çok nadiren yavrulayabilselerde ikinci nesil kısır olacaktır. aşağıdakiler birkaç tane çiftleşme sonucu yeni bireylerin resimleri.

  tigon (erkek kaplan-dişi aslan)

  liger (erkek aslan-dişi kaplan)

  jagulep (erkek jaguar-dişi pars)

  lepjag (erkek pars-dişi jaguar)

  jagger (erkek jaguar-dişi kaplan)

  leopon (erkek pars-dişi aslan)

  zebrat (zebra-at)

  devma (deve-lama)

  wholphin (katil balina-yunus)