1. genellikle teknolojik cihazlarda bulunan ve çeşitli komutları iletmeye yarayan zamazingo. 21.yüzyıldan sonra yavaş yavaş tamamen kaybolacaktır. ayrıca güreş sporunda da bir terim olarak kullanılır.
  2. sesteş* bir sözcük.