• youreads puanı (8.00)
  1. barış manço'nun 1992 tarihli "mega manço" albümünde yer alan, sözleri ve bestesi buhurizade mustafa ıtri'ye ait. garo mafyan'ın düzenlemesiyle şarkı bambaşka bir çehreye bütünmüş. barış manço eserin tüm metnine yorumunda yer vermemiş.

    eser aşağıdaki gibidir.

    tut-i mucize guyem

    tûtî-i mu'cize-gûyem ne desem lâf değil
    çerh ile söyleşemem âyînesi sâf değil

    ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana
    ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil

    yine endîşe bilir kadr-i dürr-i güftârım
    rûzigâr ise denî dehr ise sarrâf değil

    girdi miftâh-ı der-i günc-i ma'ânî elime
    âleme bezz-i gevher eylesem itlâf değil

    levh-i mahfûz-ı suhandir dil-i pâk-i nef'î
    tab'-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil

    eser için açıklama;

    mucizeler söyleyen papağanım. söyleyeceklerim laftan ibaret değil.
    dönekle söyleşemem çünkü içi-dışı bir değil

    gönül ehlidir diyemem kalbi temiz olmayana.
    gönül ehillerinin birbirlerini tanımamaları insafa sığmaz.

    benim inci gibi sözlerimin kıymetini düşünen insanlar bilirler.
    devir desen, şu gelip geçici dünya hayatı desen, arkasında bir şey bırakmaz.

    geçti ya elime bir kez güzel nutuk atma hazinesinin hayırlı anahtarı,
    ayaktakımına değerli taşlar dikili dokumalar dağıtsam ziyan olmaz.

    sivrilikleri törpülenmiş saklı levhadır nef'i'nin tertemiz lisanı,
    sadık dostların tabiatında olduğu gibi, küçük sahaf dükkanı gibi değil!