1. üç dünya teorisi çin komünist partisi’nin 1970’li yıllarda dillendirdiği, dünya devletlerini ekonomik ve politik yönden birinci dünya, ikinci dünya ve üçüncü dünya olarak üç gruba ayıran bir görüştür. dünyanın bu üç gruba ayrıldığı görüşü mao tarafından ilk defa 1974 şubatı’nda dile getirilmiş, deng xiaoping 1974 nisanı’nda birleşmiş milletler’de çin halk cumhuriyeti delegesi olarak yaptığı konuşmada bu görüşü detaylı olarak açıklamıştır.

    bu teoriye göre abd'nin temsil ettiği dünya kapitalist emperyalist, sscb'nin temsil ettiği dünya da sosyal emperyalist olarak tanımlanır. bunların dışındaki ülkeler ise ezilen ülkelerdir.

    üç dünya teorisi çin dış politikasına yön veren bir teoridir. bir yandan sosyal emperyalist olarak adlandırılan sovyetler birliği tecrit edilmiştir. öte yandan, en ezilen uluslar olarak tanımlanan üçüncü dünya devletleri ile ittifak arayışlarına girilmiştir. bu yaklaşım doğrultusunda kimi faşist ve gerici rejimler “emperyalizm tarafından ezilmeleri” sebep gösterilerek desteklenmiştir. diğer yandan üç dünya teorisi çin’in abd müttefiki devletler ile olan yakınlaşmasının ideolojik kılıfı olarak görüldüğünden keskin eleştirilere hedef olmuştur.

    detaylar için: https://kerman80.wordpress.com/2014/03/15/kahrolsun-uc-dunya-teorisi/