1. yürüyemeyen bir ulaşım aracı. yürüyeydi eyiydi.
  2. kuyruğu var at değil kanadı var kuş değil sorusunun muhatabı.