ud


  1. araplara ait bir telli çalgı.

    isminin kökeni farsça "telli çalgı" anlamına gelen ruud'dan gelir.

    türkiye'de nedense "farabi icat etti" veya "farabi tel ekledi" gibi dedikodular dolaşmaktadır hakkında. fakat kendisi en modern halini endülüs'te almıştır.

    bir de avrupalılar bu icattan etkilenip lavtayı icat etmişler, daha sonra lavta gitara dönüşmüştür. bu bakımdan gitarın atasıdır kendileri.