1. "ulusal kurtuluş" adından anlaşılacağı üzere dil, din, mezhep ve etnik köken gözetmeksizin, türkiye ulusunun yalnız vatan sevgisi ve vatanın parçalanamaz bir bütün olduğunun bilinci doğrultusunda bunu savunma arzusu içerisinde olması ile bir araya gelerek oluşturduğu bir oluşum ve aynı oluşumun asli görev olarak kendine edindiği hedeftir.

  aziz vatanın, ne şekilde olursa olsun içerisinde bulunduğu durumun vahamet açısından düşündürücü olduğunu idrak ve kabul eden her bir vatandaşın; kat-i suretle içinde yer almasının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu görmesiyle, ortak hedef doğrultusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini savunan mücadele şeklidir.

  "bir gün, istiklâl ve cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklâl ve cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

  ey türk istikbalinin evladı! işte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!"

  işte bu çağrıdan yola çıkarak; her seferinde bir sonraki bedbaht adımı beklemek yerine vazifeye atılmak için içinde bulunulan vaziyetin, imkan ve şeraitini düşünmeden akıl ve sağduyu ile harekete geçen, yurdun hiçbir karışını bu yüce anlayışa ters düşecek talihsiz kişilere yar etmemek adına bir araya gelen gerçek vatan sevdalılarının atmış olduğu ilk adımdır.

  bu adım büyüyecektir.

  henüz yüz yıl geçmeksizin başa gelebilecek olan bu günün vahim hali önceden görülerek bildirilmiştir.

  fikirleri gören yüce vatanın evladı!

  üzerine düşeni yapmak için beklediğin her ne ise, içinde bulunduğun derin uykudan bir kez daha uyanmanın, henüz geç olmadan ilk adımı atman gerektiğini fark etmenin ve damarlarındaki asil kanda mevcut bulunan kudret ile harekete geçmenin vaktidir!

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  yukarıdaki söylevi ile beni umutlandıran, bir an dahi beklemeden üzerime düşeni yapmaya karar verdiğim ve kendimi içerisinde görmekten onur duyduğum mücadele birliğidir.