1. telefon numarası 114 olan ve sağlık çalışanı olsun olmasın herkesin başvurabileceği mükemmel oluşum.

    bir kamu spotu olarak her türlü zehirlenmeden en ufak bir şüphe duyulduğunda bile aranması gereken merkez. kendisi ankara refik saydam hıfzıssıhha merkezi başkanlığı bünyesindedir.

    sağlık çalışanları ve bilhassa hekim arkadaşlara tavsiye: lütfen karşılaştığınız intoksikasyon vakalarında bu numarayı arayarak ve kendinizi tanıtarak yardım ve yaklaşım önerisi isteyiniz. kendileri gayet açık ve makul bir şekilde uygun tedavi yaklaşımını ve yapmanız gerekenleri size anlatmaktadırlar. kendinizi korumak adına da yapılması tavsiye olunur.
  2. türkiye'nin en verimli ve sağlıklı çalışan sayılı oluşumlarından biridir. kendileri hakkında olumsuz bir eleştiri duymadım henüz, kolay ulaşılabiliyor olması ve periferdeki doktora, zehirlenme gibi anaflaktik şok oluşturabilecek ve hastayı ölüme götürebilecek bir tablo karşısında yalnız olmadığını hissettirebiliyor olması gerçekten güzel.
  3. arayanı müzikle karşılayan merkez.
    toksikolog ve farmakolog çalıştırıp çalıştırmadıklarını merak ediyorum..