• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
ulusların kaderlerini tayin hakkı - vladimir ilyiç lenin
v. i. lenin'in question de la politique nationale et de l'internationalisme prolétarien (editions sociales, paris 1968) adlı derleme yapıtını, muzaffer erdost fransızcasından dilimize çevirdi ve kitap ulusların kaderlerini tayin hakkı adıyla, sol yayınları tarafından ağustos 1998 (birinci baskı: kasım 1968; ikinci baskı: ocak 1975; üçüncü baskı: mart 1976; dördüncü baskı: şubat 1977; beşinci baskı: nisan 1978; altıncı baskı: nisan 1979; yedinci baskı: kasım 1989; sekizinci baskı: kasım 1992) tarihinde, ankara'da, şahin matbaası'nda bastırıldı.
  1. lenin tarafından kaleme alınan kitap. özellikle de bugünün kürt sorununa farklı bir açıdan bakabilmenizi sağlıyor. enternasyonalin 9. maddesi üzerinden şekillenen kitap dönemin rusya'sındaki çeşitli akımlara ve şahıslara(polonya marksistleri, irlanda sorunu, rosa luxemburg vs.) yönelik eleştirileri de içeriyor.
    ae