1. 1980 lerin sonuna doğru nesne yönelimli programlama metodunun ortaya çıkmasıyla birlikte tüm nesneler için bir modelleme ihtiyacı doğdu.

    uml kendi başına bir geliştirme yöntemi değildir, projelerin nasıl modellenebileceğini belirleyen ve açıklayan yöntemlerin bir araya toplanmış halidir.

    sistemin her bir görevini, tek tek bileşenleri arasında ki etkileşimini, sistemin nasıl çalıştığını, entity'lerin components(bileşen) ve interfaces (arayüz) ile nasıl etkileşim halinde olduğunu yani kısaca sistemin tasarım mimarisini görmemiz açısından oldukça işe yarar.

    günümüze kadar gelen zaman içindeki değişime buradan bakabilirsiniz.

    projelerin ilk adımı için kaçınılmaz bir yapıdır.