1. nietsche'nin übermensch (üstün insan) idealinin zıttındakileri niteleyen bir tanım, aşağı insan. günümüzde neo nazilere denir. gördüğünüz aşağı insan tanımına uygun insanları -mesela akitler, çomarlar- da böyle etiketleyebilirsiniz.