1. sauron tarafından yaratılan, orta dünyadaki gelmiş geçmiş en çirkin, vahşi, savaşçı, ilkel ırk. insan- ork, trol - ork, böcük - ork ya da ok atmadaki maharetlerinden dolayı kuvvetle muhtemel ork - elf kırması olduğu rivayet edilegelen canlılardır.
  orklara göre daha güçlü ve vahşi olan uruk hai'lerin bir çoğunu, sarumanın, isengard'daki dışardan bakıldığında tipik bir malikaneyi andıran fakat içerisine girince merdiven altı üretim yapan, daha önceden defalarca mühürlenmiş olmasına rağmen, tarım ve köy işleri bakanlığından üretim sertifikası olmaksızın, arena proğramında uğur dündar abimizin gizli kamerasından hijyenik olmayan koşullarda (her yerde beyaz renkte yağlı boya dolu ağzı açık şekilde bırakılmış kovalar, çamurlar, börtü böcek, karga ve dahası orklar bulunmakta) seri üretimle zikmeden çoğalttığına şahit olmuştuk.
  uruk hai'ler o kadar vahşilerdir ki , çamurlar altında doğmayı bekleyen kendilerini çevreleyen akışkan - yapışkan zar yırtılıp eşek kadar uruk hai çıktığında ilk olarak kendilerine ebelik yapan orkların boyunlarını sıktıklarına rastlamak da mümkündür.
  hatta bunlardan birisi daha yeni dünyaya gelmişken saruman sorar;
  - baban kim?
  uruk hai anırır;
  - saruumaaan
  işte bu diğer ırktaşları gibi yüzünde göğsünde beyaz boya ile el izi bulunan böylece ak sarumanın beyaz elini temsil eden cengaver uruk hai zaman geldiğinde boromir'i 38 ok darbesi ile kevgire çevirecek ve yüzük kardeşliğinin içine edecektir.
  sonra bu ırkı saruman toplar vaaz ederek savaş öncesi gaza getirir.
  vaaz şu şekilde gerçekleşir.. buyrunuz ;
  saruman: korku nedir bilmezsiniz, acı nedir bilmezsiniz, insan eti tadacaksınız.
  uruk hailer : hıuuğaaahğaaboğağaaaaağggh.