1. türk dünyasının en kuzeydoğusunda, sibirya'da yaşayan türk boyu olan sahalar (yakutlar), eski türk mitolojisini en iyi koruyan topluluklar arasındadır. sahalara göre gökyüzünde iyi tanrılar ve kötü şeytanlar vardır. bunların içinde en büyük, ulu tanrı ürün aar toyon'dur. göğün dokuzuncu katında ve doğu tarafında yaşar. dünyayı ve insanları yaratmıştır. dünyaya aydınlık, insanlara iyilik ve güzel düşünceler verir.