• youreads puanı (0.00)
 1. harabi'nin varlık üzerine bir deyişi. oldukça heterodoks, ayrıca mistik bir yorumdur.

  daha allah ile cihan yok iken
  biz onu var edip ilan eyledik
  hakk''a layık hiçbir mekan yok iken
  aldık hanemize mihman eyledik

  kendisinin ismi henüz yok idi
  ismi şöyle dursun cismi yok idi
  hiçbir kıyafeti resmi yok idi
  şekil verip tıpkı insan eyledik

  allah ile burda birleştik
  nokta-i amaya girdik yerleştik
  sırr-ı küntü kenzi orda söyleştik
  ismi şerifini rahman eyledik

  aşikar olunca zat ü sıfatı
  kûn dedik var ettik bu semavatı
  birlikte yarattık hep kainatı
  nam ü nişanını cihan eyledik

  yerleri gökleri yaptık yedi kat
  altı günde tamam oldu kainat
  yarattık içinde bunca mahlûkat
  ezkarını verdik ihsan eyledik

  asılsız fasılsız yaptık cenneti
  huri gılmanlara verdik ziyneti
  türlü vaatlerle her bir milleti
  sevindirip şad ü handan eyledik

  adem ile havva birlik idiler
  ne güzel bir mekan bulduk dediler
  cennetin içinde buğday yediler
  sürdük bir tarafa puyan eyledik

  vahdet sarayına girenler için
  hakkı hakkel yakın görenler için
  bu sırrı harabi bilenler için
  birlik meydanında cevlan eyledik