1. üçlü ritme sahip bir dans ve müzik.
  2. cumhuriyetin ilk yıllarında resmi dansımız ilan edilen herkesin öğrenmesi gerektiği söylenilen müzik ve ritim olarak batı dünyasına ait dans türü.