1. varoluş'ta çelişki yoktur, varoluşçuluk'ta ise epey vardır.