1. "olacak iş mi, şimdi ne yapacağız?" anlamına gelir.