1. devletin vergi gelirlerinin kaçınma, kaçakçılık gibi tepkiler ve vergi harcamaları nedeniyle aşınması.