1. lanetli şehir, cezalandırılmış şehir anlamlarında kullanılan fransızca söz. türkçe "vilmodit" şeklinde okunabilir. bu tanımlamanın dini kökenleri vardır. pompei, sodom ve gomora, helak olmuş toplumları içeren dinlerin ortak mitolojisinde en bilinenleridir.

    siyasal bakımdan vilmodit şehir, kasaba halkının ülkenin başkaca bölgelerine dağıtılması, şehrin yakılması ve hükümet meydanına utanç anıtı olarak siyah bir taşın dikilmesiyle gerçekleştirilir. türkiye cumhuriyeti'nin gündemine son olarak kubilay'ın başının kesilmesi ile cumhuriyetçi kadrolarda travma yaratan menemen olayı nedeniyle gelmiştir. mustafa kemal atatürk şehrin vilmodit ilan edilmesini istemişse de bu istek hiçbir zaman gerçekleşmemiş, olaydan bir süre önce kapanan serbest cumhuriyet fırkası'nın olaylarda etkili olduğu düşüncesiyle türkiye'nin çok partili hayata geçiş projesinin yıllarca ertelenmesi sonucunu doğurmuştur.

    edit; kronoloji (*:swh)