1. neştersiz, dijital kesisiz otopsi. prof dr richard dirnhofer tarafından geliştirilen bu teknikte klasik otopsi yerine sanal otopsi yapılır. vücut tarama, bilgisayarlı tomografi, yüzey ve radyolojik dalgaların birleştirilmesi, manyetik rezonans spektoroskopisi(ölüm zamanı tespitleri için)kullanılır. ülkemizde henüz kullanılmamaktadır.