1. excel'de kendi değerini değiştiren bir formül yazılmak istendiğinde el atılan ancak c# olmayan, olamayan hatta derleyicisinin arka fon rengi dark dahi yapılamayan programlama dilimtrak.

    c#'ta alışılmış ==, &&, || operatorlerinin yanı sıra += gibi kolaylıkları özletir; fi tarihinde geliştirildiği için if yapısının curvy bracket içerisine alınmasına izin vermez, visual studio gibi otomatik indentation yapmaz, sınıf yapısının ne kadar güzel olduğunu özletir, editöründe hizalama çizgileri bulunmaz.

    yine de c#'ta program yazıp excel'i arka planda yönetmeye göre excel ile daha bütünleşik olması sebebiyle hızlı ve çalakalem geçici bir çözüm üretmekte iyidir.

    en azından statement sonlarında noktalı virgül kullanımı olsaydı, ona da razıydım.
  2. atarimde vardı.
    ramel