1. latince vivus (canlı) ve sectio (kesim) sözcüklerinden türetilmiş olan viviseksiyon, başta hayvanlar olmak üzere, canlıların bilimsel amaçlar için cerrahi tekniklerle parçalarına ayrılması işlemidir. zaman içinde bu kavramın latince kökeni anlam genişlemesine uğrayarak her türlü hayvan deneyiyle eş anlamlı kullanılır olmuştur. türkçede dirikesim de denilen bu işleme karşı tüm dünyada çeşitli organizasyonlar kurulmuştur.

    tarihsel süreçte insanlar üzerinde de viviseksiyon işlemi uygulanmıştır. antik çağda nadiren de olsa tıbbi sebeplerle uygulanan viviseksiyon, naziler tarafından toplama kamplarında ve japonların 731. birimi tarafından ikinci dünya savaşı sırasında mançurya halkına karşı acımasızca uygulanmıştır.

    şuradan ayrıntılı bilgi edinilebilir.