vladimir ilyiç lenin

Kimdir?

vladimir ilyiç ulyanov, bilinen adıyla lenin (22 nisan 1870, simbirsk - 21 ocak 1924, moskova), rus sosyalist devrimci, düşünür, siyasetçi, yazar ve eylemci. marksist-leninist ideolojinin fikirsel önderi, ekim devrimi'nin lideri ve sovyetler birliği'nin kurucusu. sovyetler birliği komünist partisi'nin öncüsü olan rusya komünist partisi (bolşevik)'nin ilk lideri.

lenin aynı zamanda marksist teorik ve felsefi yazıların yazarı olarak sosyalizmin marx ve engels sonrası geliştiricilerindendir. lenin’in en büyük amacı; kapitalizmin uzlaşmaz sınıf çelişkilerinden proleter bir dünya devrimine ulaşıp, toplumsal sınıf karşıtlıklarının olmadığı insan toplumunun tarihsel oluşumuna öncülük etmekti.

marksizm üzerine kurulmuş politik ve ekonomik bir teori olan leninizm’in de kurucusudur. leninizm, marksizmin çağın gereklerine göre hem kuramsal hem politik hem de ekonomik alanda, temel ilkelere bağlı kalarak yeniden uyarlanması olarak anlaşılır. leninizm kavramı, yeni olgular ve yeni bilimsel gelişmeler doğrultusunda marksizmin yeniden üretilmesi gereği üzerinden değerlendirilir ve marksizmin devrimci ve bilimsel özüne uygun olarak geliştirilmesi olarak anlaşılır.
  1. lenin, hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi listesinde 3. sıradadır. 20. yüzyılda tüm dünyada sosyalist devrimlerin ve emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelelerinin yaşanmasında büyük etkiye sahip olması dolayısıyla hakkında 2 bine yakın eser yazılmıştır. dünya proleteryasının ve pek çok komünist parti'nin ideolojik önderi kabul edilmektedir. ayrıca dünyada eserleri yabancı dile en fazla tercüme edilen kişidir.

    20. yüzyıla damgasını vurmuş, nice kuşaklara ilham vermiş ve karl marx ile birlikte dünya burjuvazisinin en çok nefret ettiği kişilerden biri olmaya devam etmektedir.
  2. "organize olmuş azınlıklar organize olmamış yığınlara hükmederler." sözüyle çok şey öğretir