1. bir tür eğitim yöntemi.

    (bkz: montessori metodu) 'na benzer bir şekilde; çocukların özellikle 6-7 yaşlarına kadar olan dönemlerinde bir yaş sınıflandırmasının yapılmasının doğru olmadığını ve her çocuğun kendi bireysel özelliklerine uygun olarak, yaratıcılıklarının ön plana çıkarılarak eğitilmeleri gerektiğini savunur.

    bu eğitim metodunda sınıf anlayışı yoktur. tüm çocuklar aynı ortamda aynı konu etrafında bir takım oluştururlar. diğer eğitim modellerinin aksine waldorf metodunda hiçbir yapay ekipman kullanılmaz. oyun elemanları sayılıdır ve çocukların kendi yaratıcılıkları doğrultusunda kendi oyuncaklarını üretmeleri beklenir. doğa dostu olan sistemde çocuklar eğitimcilerini taklit etme eğiliminde olacaklarından eğiticiler çok ciddi eğitimden geçmek zorundadırlar. diğer motodlardan farklı olarak çocuklara sunulan sınırlar çok daha geniştir. hatta çocukların yaratıcılık sınırları kadar geniştir.

    bu metod avrupa'da yunanistan ile beraber ülkemiz dışında tüm ülkelerde uygulanmaktadır.