1. "of all the arts, abstract painting is the most difficult. it demands that you know how to draw well, that you have a heightened sensitivity for composition and for colors, and that you be a true poet. this last is essential."

    "tüm sanatların içinde en zoru soyut resimdir. nasıl mükemmel çizim yapılacağını bilmenizi, renkler ve kompozisyon konusunda arttırılmış bir duyarlılığa sahip olmanızı ve gerçek bir şair olmanızı gerektirir. bu son kısmı olmazsa olmazdır."

    sözünün sahibi, sevdiğim eserlerinin pek çoğunu "composition" gibi jenerik bir isim altında sürüm numarası verir gibi adlandırmış, 1866 rusya doğumlu -sonradan fransa vatandaşlığına geçmiş- ressam.

    yukarıdaki sözünün ışığında eserlerinin tarihsel skalasına bakıldığında ekspresyonist olarak başladığı kariyerinde çizim yapma ve -belki doğadan ilham alarak- renklerin uyumu konularında uzmanlaştıktan sonra şiirlerini yazmaya başlamış; adeta ekspresyonizmden soyuta geçişin time-lapse videosunu kare kare çizer gibi giderek artan soyutlukta eserler ortaya koymuştur. akhtyrka[1901] -> houses in munich[1908] -> the rider [1911] -> composition vi[1913] sıralamasına bakıldığında da (bir ara unutmazsam bunlara da ayrı ayrı başlık açarım) görülen bu duruma -bence- dairesel bir piet mondrian eseri gibi duran (ve muhtemelen "how to draw well" örneği olan) circles in a circle[1923] ile küçük bir es vermiştir. renkler ve kompozisyon konusunda ise benzer desenlere sahip fakat adeta birbirinin negatifi renk paletleri ile ortaya koyulmuş olan composition vi ve composition vii* incelenebilir.

    ayrıca -mimar arkadaşların iyi bildiği- bauhaus'ta temel tasarım dersleri ile resim dersleri vermiş ve workshop düzenlemiştir. bir ara (kitabını okumaya fırsat bulduğumda) kendisinin bauhaus ekolüne -benim bakış açıma göre- kattıkları hakkında da bir yorum yazarım.**