• youreads puanı (6.33)
 1. çok güzel bir türkmenistan şarkısı.

  eziz watanym ýürek melhemi
  çalýar dutaryň çalýar gül heňi
  bagtyýar nesliň joşýar ylhamy
  garaşsyz watan, bitarap watan

  seniň şan şöhratyň bu dünýä dolsun
  eziz watanym ömürlik bolsun, ömürlik bolsun

  watanym biz seniň nesliň, seniň şugüniň-ertäň
  ömürbaky saklarys seniň sarpaň hem mertebäň
  şirin jandan geçip söýýäris seni gözel ülkäm
  garaşsyz, bitarap, türkmenistan!

  erkana watan, görkana watan
  hiç wagt solmasyn gülleriň watan
  arkadagymyz beýik liderimiz
  bagtly zamanda galkynýar illerimiz!

  seniň şan şöhratyň bu dünýä dolsun
  eziz watanym ömürlik bolsun, ömürlik bolsun

  watanym biz seniň nesliň, seniň şugüniň-ertäň
  ömürbaky saklarys seniň sarpaň hem mertebäň
  şirin jandan geçip söýýäris seni gözel ülkäm
  garaşsyz, bitarap, türkmenistan!