1. akut bilateral adrenal hemoraji sebebidir. yani akut adrenal yetmezliğin en sık sebebidir. tüm kapsüllü bakterilerin sebep olduğu bakteriyemi nedeniyle olur. en sık neisseria meningitidis sebebiyle gözlenir.
    meningokok medikal acildir. meningokok sebebiyle gozlenen waterhouse friderichsen sendromunda antibiyotiklerin yanına adrenal yetersizlik için, hidrokortizon eklenmelidir.