1. thomas nagel' in 1974 yilinda yayimladigi makalesi: yarasa olmak neye benzer? yazı, zihin felsefesi için önemli bir yere sahiptir.
  2. hayatı beş duyumuzla algıladığımız için evrene bakışımız kısıtlıdır. bizim bilgi dediğimiz şey aslında yalnızca mukayesedir. bir yarasanın bile dünyayı algılayışı insanınkinden farklıdır ve biz yarasanın bu öznel deneyimini asla tam anlamıyla bilemeyiz. yarasanın hisleri ve duyularını teknoloji sayesinde anlasak bile aslında sadece o duygu ve algıların bizim duyu organlarımızca yorumlanmış halini görürüz. bu durum pek çok tartışmanın kapısını açar. bu öznellik aynı türde bile var bence. kiminin yaratılışın sırrı olarak gördüğü şeye birisi köle ahlakı der. kim diyordu? "sorunlar sen onları sorun olarak görürsen varlar."
  3. Bunun gibi birşey :)