wilhelm von humboldt

Kimdir?

friedrich wilhelm christian carl ferdinand von humboldt, kısaca wilhelm von humboldt, (d. 22 haziran 1767, potsdam – ö. 8 nisan 1835, tegel), alman filozof, dilbilimci ve devlet adamı. berlin üniversitesi'nin kurucularındandır (bugünkü humboldt-universität zu berlin).

humboldt, alman kültür tarihinde uzun süre etkili olan bir kişiliğe sahiptir.kardeşi alexander ile düşündüğünde, kendi çağında bilim arzusuyla yanan, yeni ufuklar açan, küresel bir bilgi birikimine sahip başka uyumlu çift zor bulunur. alexander bunun yanı sıra doğal bilimler için yeni ufuklar açarken, eğitim sorunları, devlet teorileri, dilin analitik incelenmesi gibi kültür bilimsel bağlamlarla aktif bir rol edinerek kardeşi wilhelm’e yardımcı olmuştur.
  1. saussure'cu(*:ferdinand de saussure) dilbilimin öncülü. düşüncenin tinsellikle(*:bireysel tinsellik) özdeş fakat ancak dil ile düzenlenerek ayyuka çıktığını savunmuştur.

    ' bir halkın tinsel bireyselliği ile dilinin şekli öylesine birbiriyle kaynaşmıştır ki, bunlardan biri verilse, diğeri ondan bütünüyle çıkarsanabilir. çünkü zihinsel yetenek ve dil ancak karşılıklı
    olarak birbirine uygun düşen biçimlere izin verirler ve bunların gelişmesine yardımcı olurlar. dil, sanki halkın tininin dış görünüşüdür, dil halkın tini ve tin de halkın dilidir; onları asla
    yeterli biçimde özdeş olarak düşünemeyiz. ' on language

    sonra postyapısalcı gelenekte humboldt'un bu 'sanki'leri törpülenmiştir.