1. uzun karbon zincirlere bağlanan hidrojenlerin ve en uçta bir karboksil grubunun oluşturduğu moleküllerdir. yüksek miktarda enerji depolarlar.

    iki grupta incelenir:

    1- doymuş yağ asidi: karbon atomları arasında sadece tekli bağ barındırır. oda koşullarında katıdır. hayvan yağları bunlara örnektir.

    2- doymamış yağ asidi: karbon atomları arasında çift veya üçlü bağ bulunur. oda koşullarında sıvıdırlar. bitkisel yağlar bunlara örnektir.