1. bir siyasal partinin iktidara gelmesi sonucunda, o siyasal partiyi destekleyenlerin/yandaşlarının kamu personel kadrolarına liyakat ilkesi gözetilmeksizin atanarak ödüllendirildiği sisteme verilen isimdir. ingilizcesi "spoils system"dir.

  yağma sisteminin ideal-tipik görünümünü abd yönetim tarihinde bulmak mümkündür. george washington döneminden başlayarak federal görevlere atamalar siyasal parti bağlantıları dikkate alınarak yapılmıştır.

  1830'ların başı andrew jackson dönemi ile başlayan popülist hareketlerle birlikte sistem kurumsallaştırılmıştır. "zaferin ganimeti kazananlarındır!" ve "herkes kamu hizmeti yapmaya yetkindir." ilkeleriyle hareket edilmiştir.

  bu sisteme karşı tepkiler oluşsa da asıl işin vehameti 1881 yılında başkan garfield'ın destekçisi olan ancak iş bulamayan bir genç tarafından öldürülmesiyle anlaşılmış, 1883'de pendleton act ve civil service act yasaları çıkarılarak liyakat ilkesi temelinde kamu personeli istihdam edilmeye başlanmıştır.

  bu yasal düzenlemeler fransa ve ingiltere'de yağma sistemi benzeri uygulamaları da etkileyecek şekilde liyakat ilkesine vurgu yaparak kamu personeli istihdamına ilişkin düzenlemelerde değişim yaşatmıştır.

  ülkemizde, kadrolaşma olarak da anılan bu uygulama, 1970'lerden itibaren öncelikle yerel yönetim ve kit gibi kuruluşlarda yaygınlık kazanmış, 1980'lerde "özal'ın prensleri" olarak anılan ve bürokratik elit oluşturan kişilerin kamu hizmetlerine atandığı görülmüştür.

  günümüzde ise merkezi yönetim kadrolarından belediyelerde görevli hizmet sınıfı çalışanlarına değin bu sistemin izlerini görebilmekteyiz.
  ozee