1. her gün odamda dosya dolabında yazılı olan cümleyi zilyon kere görüyorum ama bu gün öylece baktım. bir dolap içinde mavi klasörlerde bir sürü evrak. "bir yangın çıksa acaba hangi sıradan başlasam? hepsini de taşıyamamki? her kurumda böyle bir sürü ibare yazılı dosya var. hımmm demek memuruslar olarak ha gayret diye dosyaları sırtlanacaz" diye düşünürken aklıma sait faik'in bir hikayesi geldi.
  farzedelim ki diyor sait faik, luvr sarayı yanıyor. la jokond tablosunun yanında bir zenci çocuğu duruyor. düşünmek için bile zamanınız yok. hangisini kurtarırsınız? bu soru karşısında herkes farklı nedenler öne sürerek la jokond’u öncelikli olarak seçerken, içlerinden yalnızca biri, zenci çocuğunu kurtarırdım, diyor. sonra da ekliyor: "yalnızca insan olduğu için."
  evrak dolabindan bana pis pis sırıtan yazıya yine baktım.

  "yangın çıkmış önce çantamı alırım sevgili yazı ibaresi. hani param çok olduğumdan değil olurda ölürüm falan kimlik tespitim kolay olsun diye. sonra ölmüşde olsalar morgdan bir sedye çıkartabilirim. canlı olanlar zaten kendi başlarının çaresine bakarlar. yani üzgünüm matbuu evrak dolu dosyalar sizi kurtaramayacağım"

  bu ibarenin yazılı olduğu her dosya dolabına bende bir ibare yazmak istiyorum.
  "yangından ilk kurtarılacak"
  önce insan.
 2. madde 126- (1) yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.
  a) söndürme ekibi,
  b) kurtarma ekibi,
  c) koruma ekibi,
  ç) ilk yardım ekibi.
  (3) ekipler, 136 ncı madde uyarınca çıkarılan iç düzenlemeleri yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur. kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.
  (5) acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

  madde 128 - b) kurtarma ekibi önce canlıları kurtarır. daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı, olay yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hâle getirir. çuval ve torbalar, bina yetkililerinin gerek görmesi hâlinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır.

  c) koruma ekibi boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder.

  madde 168- (1) bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya kabahat teşkil etmesine göre 5237 sayılı türk ceza kanunu ve 5236 sayılı kabahatler kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

  (bkz: binaların yangından korunması hakkında yönetmelik)