1. insanoğlu gururludur. gurur ise sanıldığı gibi "muhteşem" bir özellik değil, varolan pek çok kötülüğün sebebi ya da harcıdır, dolayısıyla alaşağı edilmelidir. gururu yerle bir etmek birey fetişizmini sonlandıran komünal bir gerekliliktir.

    yanlışta ısrar etmek de gururun bir yan etkisidir. kimse her konuda doğru olamaz, bazı konularda tökezleriz. bunun bilincinde olmalı ve yolumuza çıkan her düz duvara tırmanmaya çalışmadan önce, sakin bir şekilde durup lanet olası duvarı incelemeliyiz.
  2. akp'li seçmenlerin içinde bulunduğu durum.