1. uç bir örneği;

  selective breeding

  goygoyu bir yana, yapay seçilime çok ciddi yatırımlar yapıldı ve yapılıyor. çevrenizde gördüğünüz çoğu bitki ve hayvan yapay seçilim ürünü.

  tavuk

  mısır

  oluşan yeni hayvan ya da bitkilerin bir takım kronik sıkıntıları da oluyor.

  selective breeding

  artık bu iş, bir besicinin, bir avcının iyi hayvanını çiftleştirmesini çok aştı. laboratuvar ortamında uzmanlarca yapılan bir iş. hatta, çocuk sahibi olurken bu işlerde uzmanlaşmış merkezlerden yardım alan, bu yöntemi kullanan çiftler var.

  bir kaç kere benden de talep edildi. ama sonumun starbuck gibi olmasından korktum.
 2. genetik optimization'da da kullanılan bir popülasyonun belli bir fitness function tarafından kıymetlendirilip baraj altı kalanların elenmesi durumu.
 3. şunu not etmekte fayda var: bu olgu modern zamanlarla başlayan bir olgu değildir. tarımın başlangıcından bile önceye dayanır. tarıma uygun hale getirilen buğday, arpa gibi temel besin maddeleri bile doğal hallerinde insanın verimli biçimde ekip biçebileceği bitkiler değildir. verimli tarım süreçlerine , yaban haldeki bu bitkilerin içinden mutasyona uğramış başakları seçerek ulaşılmıştır. tüfek, mikrop ve çelikbu konuya epey yer ayırır, güzel örnekler de verir. buradan neden orta doğuda atların evcilleştirilmesi mümkün olmuşken afrika'da zebraların evcilleştirilemediği konusuna geçer ki o da alakalı bir konudur. faideli bir eserdir bu kitap nitekim.