• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
yapma cennetler - charles baudelaire
'ortak bir yanları olduğu için, aynı makalede hem şaraba hem de esrara değinmeyi düşündüm: insanın aşırı sanatsal gelişimi. sağlıklı ya da tehlikeli olsun, kişiliğini çoşturan bütün maddelere karşı insanın taşıdığı çılgın eğilim, onun yüceliğini gösterir. o, her zaman umutlarını kızıştırmak ve sonsuzluğa yükselmek için can atar. ama sonuçları göz önünde tutmak gerekir. 'şarap iradeyi coşturur; esrar hiçe indirir. şarap fiziksel bir destektir; esrar bir intihar silahı. şarap insanı iyi yapar ve topluma karıştırır; esrar soyutlar yalnız yaşatır. biri çalışkandır; öbürü özünde tembeldir (gerçekten, bir çırpıda cenneti ele geçirdikten sonra, çalışmak, çift sürmek, yazmak... neye yarar, kaç yazar) . şarap halk içindir ve onu içmeye layık olan içindir; esrar yalnızlık sevinçleri sınıfına girer, işsiz güçsüz sefiller için yaratılmıştır. şarap yararlıdır, verimli sonuçlar sağlar; esrar yararsızdır ve tehlikelidir'

fransız yazınının aykırı, ama aynı zamanda önemli köşetaşlarından biri olan baudelaire, yapma cennetler adlı eserinde insana dair hazları dert edinerek, kendine özgü bir uslupla tartışır ve yukardaki sonuçlara ulaşır.
  1. ''ölünceye dek yalnızlığa mahkum'' olduğunu söylemiştir. anlaşılmaya çalışmamıştır. insan acılarını, tutkularını, inceliklerini, kaçışlarını, umutlarını, yoksulluğunu, aşklarını şiire dönüştürmüştür. ateş hırsızı arthur rimbaud'a göre ''şiirin tanrısıdır o!''

    doğrudur da... kısacık fani hayatında kaleme aldığı çok az eserle şiirselliğe yeni bir boyut kazandırmıştır. c.b. sembolizm, gerçeküstücülük ve varoluşçuluk akımlarının öncüsüdür. sayısız önemli insanı etkilemiştir. (a.rimbaud, mallarme, m.k atatürk, yahya kemal, cahit sıtkı tarancı)

    orjinal adı ''les paradis artificiels'' olan yapma cennetler adlı eserinde, esrar ve şarabın insanlar üzerindeki etkilerini, bilinçte meydana getirdiği imgesel olayları biz okurlara anlatmaya çalışmıştır. işte bu anlatıda baudelaire'ın asıl amacı hiçbir zaman sadece esrar/afyon hakkında kimyevi bilgi vermek ve etkilerini göstermek olmamıştır. şiirin tanrısı, eserinin başından sonuna kadar ahlak ve ahlak çatışmalarını izah etmiştir. sınıfsal çatışmaları, statü farklarını, sanatı, sanatçıyı ve sanatçının hem sanat yapıtlarını oluşturmadaki süreçlerini/bakış açılarını hem de insani yönden yozlaşmayı demirin sertliği kadar net ve bir o kadar da sıcak bir dille kaleme almıştır. esrarın serüvenlerini hem canlı tanıkların anlatılarına kitabında yer vererek hem de bu anlatıların içlerine kendi düşüncelerini enjekte ederek kendi deyimiyle ''bireyselliği çoğaltma araçları olarak bir karşılaştırma'' yaparak, bir baş yapıt oluşturmuştur.