1. gündüzleri baş aşağı uyumayı seçen ve geceleri ortaya çıkan uçan memeli.

    çoğu türde görme duyuları pek gelişmemiş olmasına rağmen duyma ve tat alma yetileri çok gelişmiştir.

    mağaraların müdavimleri bu gizemli hayvanlar vampir yarasa türü yüzünden edebiyat ve sinemadaki "vampir" karakterlerine de esin kaynağı olmuşlardır. oysa ki binin üzerindeki yarasa türünden sadece üçü vampir yarasadır ve insanlara saldırmazlar.
  2. ciddiye alınması gereken varlıklar. richard dawkins 'in kör saatçi adı ile çevrilmiş, orijinal adı the blind watchmaker olan kitabında yarasalara ilişkin örnekler uzun uzun anlatılır...ve aklı başından alır. mesela:

    "dolayısıyla, benim varsayımım, "dışarıdaki" dünyayı sinir uyarılarına çeviren fiziksel ortam çok farklı olsa da -sesüstü yerine ışık- yarasaların aynı bizim gördüğümüz gibi "gördükleridir”. hatta yarasalar, bizim renk dediğimiz duyumları kendi amaçları doğrultusunda, dalga boyu fiziğiyle hiçbir ilgisi olmayan, fakat renklerin bizim algımızda oynadığı role benzer bir role sahip dış dünya farklılıklarını temsil etmek için kullanıyor olabilirler..."
    mesut