1. semisiküler kanal diye de isimlendirilirler. açısal hareketlerin algılanmasında görevlidirler.