1. bireyin hayattan ne anladığı ile ilgili olarak değişen, sonradan kazanmış olduğu alışkanlıklarının, iç güdülerinin ve fıtratının doğrultusunda kendisi ve çevresi üzerinde hissedilir etkilerinin bulunduğu eylemlerinin bütünü.