1. idarenin eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir ancak bu ilkeye kanunlar ile getirilmiş istisnalar bulunmaktadır. yani idarenin işlemi olduğu halde anayasa ile yargı önüne götürülemeyecek konulardır.

  cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
  sıkıyönetim komutanlarının işlemleri
  hsyk’nın meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararları
  yüksek askeri şura’nın meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararları
  yüksek seçim kurulu kararları
  sayıştay kararları
  yüksek hakem kurulu kararları
  kamu görevlileri hakem kurulu kararları

  aleyhine dava açılamaz.