• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.50)
yaşanmamış sosyalizm - mehmet inanç turan
yaşanan sosyalizm denemelerini karşıt açılardan değerlendiren ''geçmişten geleceğe sosyalizm''serisinin sovyetler birliği üzerinde eleştirisini, onun çözülüşünü, solun hakkını vererek değerlendirilmediğini, vurgulayan, gerekli sonuçları çıkarmadan sosyalizm gücünden ve varlığından bahsedilemeyeceğini ele alan bir çalışma.sovyetler birliğinde hiç bir zaman sosyalizmin kurulamadığını, bir geçiş toplumu olduğunu ve giderek yozlaştığını öne süren yazar, başarısızlığın yanlış bir teoriye oturtulmuş politikalar olduğunu açıklıyor.marx, engels ve lenin'in teoride öngördükleriyle eylemde nasıl ceryan ettiğini karşılaştırıyor.
  1. kitap sosyalizmin ekonomik, politik felsefi abc'sini de tekrarlayarak ön bir giriş dersiyle birlikte, sscb üzerinden teorik söylemleri ve uygulamalardaki hataları etüt eder bir çerçevede, marksist temelli sosyalizm karşıtı değil, ona özeleştirel bir yaklaşım sergiliyor.bürokrasinin lenin sonrası stalin döneminde nasıl dallanıp budaklandığını, kuruluşundan çöküşüne kadar tarihten alıntılar ve fikirlerin dayandığı temellerin tohumlarıyla sonuçlar çıkaran çalışma, hem ideolojiye fanatik taraftarların yaklaşımının aşırıya kaçmış renginden sıyrılıp hem de onu doğru okuyabilme ve de ideolojinin dünya düzeninde yeniden pratik edilme kılavuzluğuna soyunmaktan ziyade sadece böyle bir vaziyete ön ayak olacak kadar bir taslağın temellerini atıyor.

    demokrasinin süreç içersindeki devinimine de değinen kitap.sosyalizmden komünizme neden geçilemediğini, yakın tarihte gerçekleşen ve komünist yanılgılar içersinde aslında bütün sosyalist kuruluş ve deneyimlerin sadece geçiş sürecinden ibaret birer ulusal ve devletsel staj olduğunu ve bunun son kertede nihai düzen geçiş olarak algılandığı yanılgısından dem vuruyor.