1. yat turizmi: yatçı, deniz yolculuğu ve yat limanı unsurlarından oluşan,turistin yata
  ulaşması ve belirli bir gezinti sonunda yatı terk etmesi arasında gerçekleşen tüm
  turistik faaliyetlerdir. yat turizmine katılım iki şekilde gerçekleşmektedir. birincisi
  özel yatlarla ticari bir amaç olmaksızın gezerek turizme katılım, ikincisi ticari bir
  amaçla charter yapma veya yatların charter firmalarına kiralanması yoluyla
  katılımdır.


  yat: yat turizmi yönetmeliği’ne göre “yat” deyimi yat tipinde inşa edilmiş, gezi ve
  spor amacı ile yararlanılan, taşıyacakları yatçı sayısı 36’yı geçmeyen, yük veya yolcu
  gemisi niteliği olmayan, tonilta belgelerinde (ölçü belgesi) “ticari yat” veya “özel
  yat” olarak belirtilen deniz araçlarını ifade etmektedir . bir başka tanımla yatlar;
  “konaklama-mutfak-banyo(duş-wc) gibi yaşama bölümlerinden oluşan, suda yüzen,
  seyahat ve turizm amaçlı kullanılan deniz araçlarıdır.


  yatçı: yat seyahatine fiilen katılarak yat kullanan insanlara denmektedir.


  yatçılık: gezi ve spor amacıyla geçici bir süre mürettebatlı yat kiralayan
  veya yeterli ehliyeti olduğu takdirde kenedine ait veya kiraladığı yatı kullanabilen kişilerin yaptıkları faaliyetlerdir.

  yatçılık bölgesi: yat turizmi yönetmeliği’ne göre, yat turizminin ülke içinde
  geliştirilmesi için, yat turizmi açısından potansiyel oluşturan, bakanlar kurulu ve
  genel kurmay başkanlığının uygun görüşü ile ilan edilen yerlere “yatçılık bölgesi”
  denmektedir.


  yat limanı-marina: marina , gemicinin uyuma, yemek yeme, tatil yapma ve gemisinin yakıt ve gıda talebini karşılayan, yelkenini gerebileceği, duş yapabileceği, kıyıda akşam yemeği yiyebileceği, haberleşmenin, teçhizatın ve ulaşımın sağlanabildiği bir faaliyet alanı yaratan yerdir.


  yat kayıt belgesi (transitlog): yat turizmi yönetmeliği’ne göre, türk bayraklı yatlar ile, yabancı limanlardan gelen veya türkiye’de kışlayan yabancı bayraklı yatların vardıkları ik türk limanında veya kışlamak üzere kaldıkları son bağlama yerinde yapacakları beyan ve işlemlerin yer aldığı, türk limanları yat kayıt belgesini (transit) (log) ifade etmektedir.


  yat işletmeleri: yat turizmi yönetmeliği’ne göre yat işletmeleri, sahip oldukları veya kiraladıkları, yerli ve yabancı bayraklı yatları, mürettebatlı veya mürettebatsız olarak, gezi, eğlence ve spor amacıyla kullanımları için yatçıların geçici kullanımlarına vererek faaliyette bulunan, kültür ve turizm bakanlığından belgeli yatırım ve işletmelerdir.

  kullanım amaçlarına göre yatlar özel ve ticari yatlar olmak üzere ikiye ayrılır;

  a)ticari yat: ticari bir amaçla kendi teknesi ile charter yapanlar, teknelerini charter
  firmalarına kiralayarak turizme katılan yatlara denmektedir. belli bir dönem (günlük,
  haftalık) süresince kiralanan yatlardır.

  b)özel yat: ticari bir amaç olmaksızın yat turizmine katılan yatlardır. mülkiyeti bir veya birden fazla kişiye ait olan yatlardır.