1. kadınların düşük statülü işlerde, düşük ücretle çalışmasıdır.